هدایا

 

0:150:300:45 0:00 1:151:301:45 1:00 2:152:302:45 2:00 3:153:303:45 3:00 4:154:304:45 4:00 5:155:305:45 5:00 6:156:306:45 6:00 7:157:307:45 7:00 8:158:308:45 8:00 9:159:309:45 9:00 10:1510:3010:45 10:00 11:1511:3011:45 11:00 12:1512:3012:45 12:00 13:1513:3013:45 13:00 Now 14:1514:3014:45 14:00 15:1515:3015:45 15:00 16:1516:3016:45 16:00 17:1517:3017:45 17:00 18:1518:3018:45 18:00 19:1519:3019:45 19:00 20:1520:3020:45 20:00 21:1521:3021:45 21:00 22:1522:3022:45 22:00 23:1523:3023:45 23:00 0:00
"اینستا پلاس امام حسین TV " بیت مرجعیت سرزمین عشق حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور (تکرار) کرامت "منبر حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین تهرانی " زیرت امین الله از غدیر تا ظهور "اینستا پلاس امام حسین TV " تکرار شرح خطبه غدیر آشنای غدیر "بینات شیخ حسن احمدی کاشانی/ معاد ولایی" بیت مرجعیت "اینستا پلاس امام حسین TV " ساعت مطالعه کرامت اذان الظهر12:08 د.م "عطر ولایت" سرزمین عشق حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور (تکرار) کرامت کلام معرفت شیعه ویوز (اخبار شیعیان ) "منبر حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین تهرانی" از غدیر تا ظهور ساعت مطالعه کرامت پخش اصلی شرح خطبه غدیر (زهری) شیعه ویوز (اخبار شیعیان ) بیت مرجعیت "اینستا پلاس امام حسین TV " "عطر ولایت" اذان مغرب 07:01 ساعت مطالعه شیعه ویوز (اخبار شیعیان ) سرزمین عشق حجت الاسلام والمسلمین شیخ علی اکبر مهدی پور (تکرار) کرامت شیعه ویوز (اخبار شیعیان ) "در سوگ خورشید شهادت امام باقر علیه السلام" "بینات شیخ حسن احمدی کاشانی/ معاد ولایی" "اینستا پلاس امام حسین TV " شیعه ویوز (اخبار شیعیان ) "منبر حجت الاسلام و المسلمین سید حسن احمدی"